ВИНИКЛИ ПИТАННЯ? ВАМ СЮДИ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Вс Зачинено
(044) 483-22-02
Телефон
м.Київ, вул.Зоологічна, 3
Адреса

Про відділи

Відділ запальних захворювань ЛОР-органів ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»

З часу заснування Київського науково-дослідного інституту отоларингології відділ запальних захворювань ЛОР-органів був осередком професійного та наукового становлення як для співробітників інституту, так і для ЛОР-спеціалістів інших медичних закладів України.

З 1985 г. відділ очолює академік НАМН України, професор Д.І. Заболотний.

Клінічною базою відділу запальних захворювань ЛОР-органів є відділення запальних захворювань ЛОР-органів з групою ендоскопії ЛОР-органів (зав. – В. І.Нестерчук), розраховане на стаціонарне розміщення та лікування 60 пацієнтів, та відділення реконструктивно-відновлювальної хірургії ЛОР-органів (зав. – Д.І. Безбах), розраховане на стаціонарне розміщення та лікування 30 пацієнтів.

В. І. Нестерчук


 

Д.І.Безбах

Основний напрямок наукової роботи відділу – розробка методів діагностики, лікування та профілактики запальних і алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів та доброякісних новоутворень ЛОР-органів.

В тісному співробітництві з лабораторією імунології та патофізіології, лабораторією біохімії та іншими підрозділами інституту досліджується вплив різноманітних факторів на розвиток та перебіг захворювань лімфоглоткового кільця, вивчається ефективність використання імуномодуляторів для лікування та профілактики хронічного тонзиліту і фарингіту, на основі чого розроблено нові ефективні методи їх лікування.

Результати дослідження певних біохімічних показників сироватки крові та зразків з осередків запалення дозволили обґрунтувати і з успіхом застосовувати інгібітори протеолізу та антикінинові ферменти в лікуванні хворих на хронічний синусит.

Вдосконалено методи лікування патології верхніх дихальних шляхів на основі використання нових видів біоімплантатів та інертних синтетичних матеріалів.Проводяться дослідження по вивченню значення грибкової флори в патогенезі та клінічному перебігу хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та вуха.

У відділі запальних захворювань ЛОР-органів розроблено та впроваджено нові методи ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах, складні краніофаціальні оперативні втручання у хворих з пухлинами основи черепа, нові підходи до специфічної імунотерапії з розробкою та використанням цілого спектру вітчизняних алергенів.

Актуальним напрямком роботи відділу є участь у розробці нових технологій та медичних стандартів (протоколів) лікування пацієнтів із захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. На базі відділу виконуються клінічні дослідження нових лікарських засобів у відповідності з принципами GCP, апробація нової медичної техніки.

Співробітниками відділу було виконано і захищено 6 докторських та 24 кандидатські дисертації.

Відділення забезпечені сучасною матеріально-технічною базою, яка не поступається кращим аналогам європейських клінік. Це дозволяє провадити консервативне та хірургічне лікування пацієнтів з різною ЛОР-патологією на світовому рівні.

Співробітники відділень володіють у повному обсязі усіма передовими методиками хірургічних втручань на верхніх дихальних шляхах та вусі. У відділенні виконуються хірургічні втручання вищої категорії складності пацієнтам з різними ускладненнями захворювань ЛОР-органів (флегмони шиї, внутрішньоорбітальні та внутрішньочерепні ускладнення) та найскладніші сучасні реконструктивно-відновлювальні операції на вусі, носі та гортані.

Відділення здійснюють планову та ургентну допомогу жителям України. У грудні 2011 року Інститут отримав новітню медичну апаратуру провідних виробників світу:

  • найсучасніші операційні мікроскопи «Opmi vario» та «Sensera» фірми «Цейс» для виконання ринонейрохірургічних втручань та операцій на вусі та гортані;
  • хірургічні відеоендоскопічні системи фірм «Karl Storz» та «Stryker» у максимальній комплектації, з функцією псевдолюмінісценції для інтраопераційної діагностики злоякісних пухлин, для виконання операцій на приносових пазухах та основі черепа, інтракраніальних утвореннях та пухлинах гіпофізу;
  • навігаційну систему «Fusion» фірми «Medtronic» (CША), що допомагає хірургові здійснювати анатомо-топографічний контроль за ходом операції, значно зменшує кількість інтраопераційних ускладнень;
  • апарат реінфузії крові «Medtronic Autolog», що дозволяє зібрати, очистити та повернути у судинне русло втрачену кров;
  • хірургічний лазер «Revolix» з апаратом повітряного охолодження тканин;
  • ультразвуковий скальпель «Sonoca» фірми «Soring»;
  • апарат «холодної плазми» для безкровного видалення мигдаликів та новоутворень фірми «Artrocare»;
  • набори хірургічного інструментарію для виконання пластичних, реконструктивних та естетичних операцій на ЛОР-органах;
  • сучасну діагностичну апаратуру – стробоскоп, відеоларингоскоп, бронхоезофагоскоп фірми «Olympus», ринопневмометричну систему для оцінки носового дихання.

Оперативні втручання проводяться на сучасній анестезіологічній апаратурі фірми «Drager» (Німеччина).

bottom-logo.png
Україна, 03057 м.Київ, вул.Зоологічна, 3
© Copyright 2022 ДУ “Інститут отоларингології О.С.Коломійченка”