ВИНИКЛИ ПИТАННЯ? ВАМ СЮДИ
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Сб-Вс Зачинено
(044) 483-22-02
Телефон
м.Київ, вул.Зоологічна, 3
Адреса

ВІДДІЛ РИНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ З ГРУПОЮ РЕНТГЕНОЛОГІЇ

ПРО ВІДДІЛ

Відділ клінічної алергології введено в структуру ДУ «Інституту оториноларингології ім. проф.. О.С. Коломійченка НАМН України» за наказом №І-Л від 02.01.2003 року за ініціативою Д.І. Заболотного.

З моменту заснування його очолювала к.м.н. Рильська Оксана Григорівна.

З 02.01.2020 року наказом №2-Л відділ переформатовано та перейменовано в «Відділ ринології та алергології з групою рентгенології».

Керівник відділу – доктор медичних наук , професор, лікар отоларинголог вищої категорії  - Заболотна Діана Дмитрівна.

Заболотна Діана Дмитрівна

Закінчила лікувальний факультет Національного медичного університету у 1997 р.

З 01.02.1999 року і до сьогодні працює в ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України”.

Кандидат медичних наук (2002 р), доктор медичних наук (2010р.), старший дослідник  (2020р.), професор (2021).

Автор понад 200 наукових праць ( в тому числі в науковомих періодичних виданнях, включеному до наукометричної бази Scopus, Web of Sceince та в фаховивих журналах).

Член вченої ради ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ». Член Европейського ринологічного товариства та Европейського товариства ларингологів.

Клінічною базою відділу є відділення запальних захворювань ЛОР-органів з групою ендоскопії ЛОР-органів (зав. - к.мед.наук В.І. Нестерчук), розраховане на стаціонарне лікування 60 пацієнтів, центр алергологічних захворювань верхніх дихальних шляхів (зав. – Забродська Л.В.) та відділення променевої діагностики та променевої терапії (зав. Вальчишин С.В.).

Основні напрямки діяльності відділу пов'язані з:

Дослідженням та вивченням пацієнтів з патологією голови та шиї.

Розробкою нових діагностичних методик та методів лікування запальних та алергічних захворювань ЛОР-органів.

Дослідженням інноваційних технологій в діагностиці та лікуванні ЛОР-органів.

Введенням в практику нових та вдосконалення вже існуючих методик діагностики, лікування та ведення післяопераційного періоду у пацієнтів з різноманітними захворюваннями ЛОР-органів.

За участю співробітників відділу впроваджуються найскладніші сучасні операції в порожнині носа, глотці та гортані. Впроваджено нові методики сучасної ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах. Співробітники постійно вдосконалюються, беручи участь в закордонних конференціях, курсах та переймаючи досвід передових клінік Європи та світу.

Пріоритетні клінічні напрямки роботи відділу:

Діагностика та лікування запальних захворювань носа та приносових пазух, а саме: хронічного риносинуїту, деформацій перегородки носа, кіст, мукоцеле, остеом, піоцеле приносових пазух, при важкій супутній патології, важкій полівалентній алергії та медикаментозній алергії.

Діагностика та лікування ронхопатії (храпу та СОАС – синдрому обструктивного апноє сну).

Сучасні методи лікування хронічної патології глотки, новоутворень ротоглотки та парафарингеального простору.

Консервативні та хірургічні методи зупинки носових кровотеч.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

У відділі працюють : пров.н.с. Бабкіна Т.М., с.н.с. Смагіна Т.В., с.н.с. Нестерчук В.І,  м.н.с. Кізім Я.В., м.н.с. Цвірінько І.Р., м.н.с. Ісмагілов Е.Р., м.н.с. Телуха К.І.

Представники відділу приймають активну участь в з’їздах, конференціях Українського ЛОР товариства, Європейських та Світових заходах, публікують свої роботи в наукових журналах, монографіях.

Велика увага приділяється підготовці спеціалістів отоларингологів – на базі відділу проходять підготовку інтерни НМУ ім. О.О. Богомольця, в наукових та клінічних проектах приймають участь аспіранти та курсанти.

Матеріальна база відділу укомплектована:

  • Сучасним ендоскопічним обладнанням, що дозволяє виконувати високотехнологічні втручання в порожнині носа, навколоносових пазухах та на основі черепа
  • Мікроскопічним обладнанням, що використовується для лікування патології вуха та гортані  
  • Новітнім потужним лазером, що використовується при хірургічному лікуванні патології глотки та гортані.
  • Холодноплазменною кобляцією та інше.
  • Компʼютерним та магнітно-резонансним томографом та лінійним прискорювачем.

Співробітниками відділу надається консультативна допомога, надання невідкладної та планової допомоги пацієнтам.

У відділі виконувались наступні науково-дослідні роботи (НДР):

“Удосконалення схеми комплексного лікування хворих на алергічний риніт із застосуванням пробіотичних препаратів” (2012-2014 рр.).

“Підвищення механізмів антиінфекційної резистентності слизової оболонки у хворих із рецидивами інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів” (2014-2016 рр.).

“Клініко-імунологічне дослідження стану противірусних чинників локального та системного імунітету в умовах норми, інфекційно-запальних захворювань верхніх дихальних шляхів, при різних станах структур лімфаденоїдного глоткового кільця та застосуванні нових імунокоректорів” (2017-2019).

“Удосконалення діагностики та лікування хворих з новоутвореннями парафарингеального простору” (2020-2022 рр.).

З 2023 року планується до виконання НДР метою якої є підвищення ефективності діагностики та лікування хворих з ХРС (хронічним риносинуситом), шляхом індивідуального підходу до пацієнтів із використанням сучасних імунологічних, біохімічних, алергологічних, фізичних та загальноклінічних досліджень.

bottom-logo.png
Україна, 03057 м.Київ, вул.Зоологічна, 3
© Copyright 2022 ДУ “Інститут отоларингології О.С.Коломійченка”